Nel 2004, Hydrocar S.r.l. è stata incorporata, insieme a PZB Oleodinamica Pederzani & Zini S.p.A., in Interpump Hydraulics S.p.A. già Hydrocar Group S.p.A.

CONTATTACI +39 051 6460511